29.04.2014

7. seja senata Univerze v Ljubljani bo v torek, 29. aprila 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

Vabilo 

DNEVNI RED: 

 1. Določitev dnevnega reda 7. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 6. seje Senata UL z dne  25. 03. 2014
 3. Poročilo rektorja
 4. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 5. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
 6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Katja Breskvar, predstojnica doktorske šole)
 7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
 8. Poročilo Statutarne komisije – opredelitev Senata UL do položaja nepedagoških delavcev na UL (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)
 9. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku
 10. Pritožba v habilitacijskih postopkih
 11. Kadrovske zadeve
 12. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana  Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije

 

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja