27.05.2014

8. seja senata Univerze v Ljubljani, bo v torek, 27. maja 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana  

Vabilo

DNEVNI RED:

1.    Določitev dnevnega reda 8. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.    Potrditev zapisnika 7. seje Senata UL z dne 29. 4. 2014
3.    Poročilo rektorja
4.    Predlog sprememb Statuta UL – 238. in 238. a člen (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)
5.    Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
6.   Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
7.    Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (red. prof. Janja Korun, predsednica komisije)
8.    Poslovnik Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica komisije)
9.    Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskem postopku
11. Razprava in sklepanje o pritožbi v habilitacijskem postopku
12. Kadrovske zadeve
-       imenovanje študentov članov komisij senata
13. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor:
prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glej dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu, 

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja