24.06.2014

 9. seja Senata Univerze v Ljubljani, bo v torek, 24. junija 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

 

Vabilo

 

DNEVNI RED:

 

1.    Seznanitev z novoizvoljenim članom Senata UL – predstavnik študentov

2.    Določitev dnevnega reda 9. seje Senata Univerze v Ljubljani

3.    Potrditev zapisnika 8. seje Senata UL z dne 27. 5. 2014

4.    Poročilo rektorja

5.    Določitev koledarja sej Senata UL od septembra 2014 do konca študijskega leta 2014/2015

6.    Poročilo Statutarne komisije (prof. dr. Miha Juhart, predsednik komisije)

7.    Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika Habilitacijske komisije in prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)

8.    Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)

9.    Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik)

10.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

11.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)

12.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)

13.  Poročilo Komisije za kakovost in sprejem Pravilnika o študentski anketi (prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, predsednica komisije)

14.  Obravnava ugovora v postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja Korun, predsednica KPPUD in prof. dr. Ana Kučan, namestnica predsednice KPPUD)

15.  Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku

16.  Kadrovske zadeve

-       imenovanje programskih svetov interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov

-       imenovanje članov komisij senata iz vrst študentov

-       dopolnitev sklepa o imenovanju Komisije za razvoj knjižničnega sistema

17.  Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo.

 

Rektor

   prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

 

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja