16.09.2014

Vabim Vas na 10. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 16. septembra 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

Vabilo

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 10. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 9. seje Senata UL z dne 24. 6. 2014
3. Poročilo rektorja
4. Strategija internacionalizacije (prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr. Iztok Turel, predsednik Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje)
5. Sprememba naslova FKKT in FRI
6. Sporazum o sodelovanju z ZRC SAZU
7. Sprememba pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije)
8. Poročilo Komisije za študente s posebnimi potrebami in sprejem Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami (doc. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik)
11. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
     (Priloga 1: Poročilo Komisije za dodiplomski študij - Rokovnik_KDŠ)
12. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
     (Priloga 1: Poročilo Komisije za magistrski študij_priloga_Rokovnik_KMS)
13. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
     (Priloga 1: Poročilo Komisije za doktorski študij_Rokovnik_KDrS)
14. Poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica komisije)
15. Pritožba v postopku priznavanja tujega izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
16. Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
17. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
18. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu. Gradivo k točkama 11 in 12 bo objavljeno naknadno, v petek, 12.9.2014.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

                                                                      Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

Obveščeni:
• dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja