21.10.2014

Vabim Vas na 11. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 21. oktobra 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

Vabilo

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.      Določitev dnevnega reda 11. seje Senata Univerze v Ljubljani
 
2.      Potrditev zapisnika 10. seje Senata UL z dne 22. 9. 2014
 
3.      Poročilo rektorja
 
4.      Pravila o kakovosti UL
 
5.      Spremembe Meril za vrednotenje dela
 
6.      Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
     - Dopis rektorja UL z dne 16.10.2014
     - Predlog sprememb Meril
     - Čistopis sprememb Meril
     - Izvleček sklepov novih Meril
     - Dopis Statutarne komisije 13.10.2014
 
7.      Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
 
8.      Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski dejavnosti na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
 
9.      Poročilo Komisije za dodiplomski študij  (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije
 
10.   Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
     - Rokovnik in informacija o pripravi Razpisa za vpis v magistrski stud prog 2 stopnje

11.   Poročilo Predstojnice Doktorske šole UL (prof. dr. Katja Breskvar)
 
12.   Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
     - ROKOVNIK za pripravo Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2015/2016
 
13.   Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. Janja Korun, predsednica komisije)
 
14.   Poročilo komisije za etična vprašanja (akad. prof. dr. Alenka Šelih, predsednica komisije)
 
15.   Pritožba v postopku priznavanja izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
 
16.   Pritožba v postopku izvolitve v naziv
 
17.   Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
 
18.   Kadrovske zadeve:

-       Imenovanje Komisije za etična vprašanja UL

-       Zamenjava člana Komisije za inovacije UL

-       Nadomestni član Statutarne komisije UL

-       Nadomestni član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL

-       Nadomestni član Habilitacijske komisije UL


Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

                                                                      Rektor

                                                                       prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU,

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja