11.11.2014

Vabim Vas na 11.  nadaljevalno sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v  torek, 11. novembra 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

Zaradi nesklepčnosti je bila 11. seja Senata UL dne 21. 10. 2014 prekinjena ob 17.20 uri. Točke, ki so ostale neobravnavane in bodo obravnavane na nadaljevanju 11. seje so:

Vabilo

7.      Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
 
8.      Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski dejavnosti na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
 
9.      Poročilo Komisije za dodiplomski študij  (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije
 
10.   Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
     - Rokovnik in informacija o pripravi Razpisa za vpis v magistrski stud prog 2 stopnje
 
12.   Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
     - ROKOVNIK za pripravo Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2015/2016
 
15.   Pritožba v postopku priznavanja izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
 
16.   Pritožba v postopku izvolitve v naziv
 
17.   Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
 
18.   Kadrovske zadeve:

-       Imenovanje Komisije za etična vprašanja UL

-       Zamenjava člana Komisije za inovacije UL

-       Nadomestni član Statutarne komisije UL

-       Nadomestni član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL

-       Nadomestni član Habilitacijske komisije UL


Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

                                                                      Rektor

                                                                       prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU,

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja