25.11.2014

Vabim Vas na 12. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 25. novembra 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana(glavni vhod, 1. nadstropje - desno).

Vabilo

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 1. Določitev dnevnega reda 12. seje Senata Univerze v Ljubljani
 2. Potrditev zapisnika 11. seje Senata UL z dne 22. 9. 2014 in nadaljevanja 11. seje z dne 11. 11. 2014
 3. Poročilo rektorja
 4. Program dela UL za leto 2015
 5. Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije)
 6. Spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani 
 7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij  (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 8. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
 9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
 10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
 11. Poročilo o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL (mag. Anamarija Rožić, predsednica komisije)
 12. Pritožba študenta v postopku pridobitve statusa študenta priznanega umetnika
 13. Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
 14. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
 15. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

Pred sejo Senata UL Vas vljudno vabimo na otvoritev razstave Oddelka za slikarstvo ALUO, ki bo ob 13.30. uri v Galeriji UL.

                                                                 Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:

člani senata, prorektorji: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI -  pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja