23.12.2014

V A B I L O

Vabim Vas na 13. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 23. decembra 2014 ob 13.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno) z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 13. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 12. seje Senata UL z dne 25. 11. 2014
3.  Poročilo rektorja
4.  Program dela UL za leto 2015
5.  Predlog sprememb in čistopis Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani
6.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij  (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije), priloga 1
7.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije), priloga 1
8.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije), priloga 1
9.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev ter znanstvenega svetnika (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10.  Poročilo Komisije za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije)
11.  Kadrovske zadeve - nadomestni član KDŠ
12.  Razno

 Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

Ob 20. uri Vas vljudno vabim na državno proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, za katero program pripravljajo umetniške akademije in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik