26.01.2015

VABILO

Vabim Vas na 14. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 27. januarja 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno) z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 14. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 13. seje Senata UL z dne 23. 12. 2014
3.  Poročilo rektorja:
     - Poročilo rektorja
     - Poročili o priznavanju tujega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
4.  Postopki priprave skupnih študijskih programov na UL (prof. dr. Goran Turk, prorektor), priloga 1, 2, 3, 4
5.  Navodila za uravnavanje programske strukture UL
6.  Sprememba Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
7.  Poročilo o projektu KAKOVOST – UNIVERZA V LJUBLJANI (KUL) (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
8.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij   (prof. dr. Goran Turk, prorektor), priloga 1, 2
9.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
10.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
11.  Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
12.  Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (poročevalca o pritožbah: prof. dr. Petra Eva Forte Tavčar in prof. dr. Peter Gabrijelčič)
13.  Kadrovske zadeve:
     - imenovanje članov komisij senata
     - določitev nalog komisij senata, priloga 1, 2
14.  Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu. Gradivo k točkama 9 in 13 bo objavljeno naknadno.
Prosim za zanesljivo udeležbo.
 

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik