03.03.2015

Vabim Vas na 15. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 3. marca 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 15. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 14. seje Senata UL z dne 27. 1. 2015

3. Poročilo rektorja

4. Koncept novega ZViS

5. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)

6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije) 

7. Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja Korun, predsednica komisije)

8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

9. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku

10. Kadrovske zadeve:

imenovanje članov komisij senata

določitev nalog komisij senata

zamenjava člana Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad

11. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

 

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik