31.03.2015

Vabim Vas na 16. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 31. marca 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 16. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 15. seje Senata UL z dne 3. 3. 2015 in zapisnika 1. korespondenčne seje Senata UL
3. Poročilo rektorja
4. Letno poročilo 2014
5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika)
7. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
8. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv
9. Kadrovske zadeve: imenovanje članov komisij senata določitev nalog komisij senata
10. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu. Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik