31.03.2015

Vabim Vas na 17. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 21. aprila 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

Vabilo

1.  Določitev dnevnega reda 17. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 16. seje Senata UL z dne 31. 3. 2015
3.  Poročilo rektorja
4.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
5.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
6.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
7.  Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
8.  Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec o pritožbi: prof. dr. Davorin Gazvoda)
9.  Kadrovske zadeve:
- pooblastilo KOD - učni načrti kreditno ovrednotenih predmetov obštudijskih dejavnosti
imenovanje članov komisij Senata
10.  Razno
Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik