26.05.2015

Vabim Vas na 18. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 26. maja 2015 ob 14.00 uri
 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

Vabilo

1.  Določitev dnevnega reda 18. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Seznanitev s predlogom rektorja UL za prorektorico in potrditev kandidatke
3.  Potrditev zapisnika 17. seje Senata UL z dne 21. 4. 2015
4.  Poročilo rektorja
5.  Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL (prof. dr. Andrej Kos, predsednik Komisije za inovacije)
- 05.1. Predlog Senatu UL
- 05.2. Pravilnik 
6.  Pravilnik o študentski izkaznici (glavni tajnik)
06.1. Dopis - predlog za spremembo Pravilnika o študentski izkaznici
- 06.2. PRAVILNIK O ŠTUDENTSKI IZKAZNICI - čistopis
- 06.3. Spremembe Pravilnika o študentski izkaznici
7.  Poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, predsednica komisije)
07.1. Pravila za posvetovalne obiske na UL
07.2. Tutorstvo na UL
07.3. Zadovoljstvo zaposlenih na UL
    - 07.3.1. Priloga 1
    - 07.3.2. Priloga 2
07.4. Upravljanje s programi prve in druge stopnje na UL
    - 07.4.1. Priloga 1
    - 07.4.2. Priloga 2
8.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
10.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
11.  Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev in uporaba meril za volitve v nazive (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
12.  Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec o pritožbi: prof. dr. Davorin Gazvoda)
13.  Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
14.  Kadrovske zadeve:
- Imenovanje programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina
14.1. Predlog Senatu UL - imenovanje PSBM
14.2. Sklep o imenovanju - osnutek
15.  Razno:
- Pooblastilo KDrŠ za odločanje o pritožbah študentk – postopek ponovnega podaljšanja veljavnosti doktorske teme in postopek menjave študijskega programa)
Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik