30.06.2015

Vabim Vas na 19. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 30. junija 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 19. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 18. seje Senata UL z dne 26. 5. 2015
3.  Določitev koledarja sej Senata UL za študijsko leto 2015/2016
03.1 Predlog koledarja sej Senata UL za štud. leto 2015-2016
4.  Poročilo rektorja:
- Pogoj za vpis v študijski program – znanje slovenskega jezika – (rektor)
04.1. Dopis - znanje slov. jezika
04.2. slovenščina - sklep senata december 2002
5.  Navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani (rektor)
05.1. Navodilo za uravnavanje programske strukture UL_24 6 2015
6.  Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (nov 204.a člen in člen za RUL) in Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani (prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, članica komisije)
06.1. Dopis senatu UL spremembe statuta in priloga k statutu
06.2. Predlog besedila sprememb in dopolnitev Statuta UL
06.3. Obrazložitev dopolnitev dejavnosti članic
06.3.1. dopolnitev dejavnosti EF UL
06.3.2. dopolnitev dejavnosti FKKT
06.3.3. dopolnitev dejavnosti FMF
06.3.4. dopolnitev dejavnosti FRI
06.3.5. dopolnitev dejavnosti FS
06.3.6. dopolnitev dejavnosti FSD
06.3.7. dopolnitev dejavnosti PeF
06.3.8. dopolnitev dejavnosti VF
06.4. Priloga Statuta s spremembami junij 2015
06.5. Priloga Statuta čistopis junij 2015
7.  Sprememba Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
07.1. Sprememba 33. člena - dopis
07.2. Spremembe in dopolnitve 33. člena Meril
07.3. Sprememba 33. člena Meril - čistopis
8.  Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije)
08.1. Sprememba 7. člena Pravilnika
9.  Poročilo Komisije za obštudijske dejavnosti (asist. mag. Romana Zidar, članica komisije)
09.1. Poročilo Kom. za obštud. dejavnost
09.2. Pooblastilo za predstavitev poročila
10.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Dušan Petrovič, član komisije)
10.1. Poročilo Komisije za dodiplomski študij
11.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Andreja Cirman, namestnica predsednice komisije)
11.1. Poročilo Komisije za magistrski študij
11.2. Rokovnik in informacija o pripravi Razpisa
12.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
12.1. Poročilo Komisije za doktorski študij
12.3. Priloga 2 - rokovnik za pripravo razpisa
13.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
14.  Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (rektor)
15.  Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec o pritožbi: prof. dr. Nikolaj Zimic)
16.  Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
17.  Razno
Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik