29.09.2015

Vabim Vas na 20. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 29. septembra 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

Vabilo

1.  Določitev dnevnega reda 20. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL z dne 30. 6. 2015
3.  Poročilo rektorja
4.  Osnutek Statuta Univerze v Ljubljani (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije UL)
     4.1. Dopis Senatu UL
     4.2. Osnutek Statuta UL
     4.3. Izvleček za Pravilnik na ravni UL
     4.4. Obrazložitev sprememb Statuta UL
5.  Pobuda za izvedbo postopka izredne evalvacije na UL FDV
6.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
     6.1. Poročilo Komisije za dodiplomski študij
7.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
     7.1. Poročilo Komisije za magistrski študij
8.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
     8.1. Poročilo Komisije za doktorski študij
9.  Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev in Pravilnik o preizkusnem predavanju (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10. Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Polonca Kovač, predsednica komisije)
     10.1. Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL
11. Pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca o pritožbah: prof. dr. Dušan Šuput, prof. Boštjan Botas Kenda)
12. Imenovanje poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
13. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik