27.10.2015

Vabim Vas na 21. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 27. septembra 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

Vabilo

1. Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani 
2. Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL z dne 30. 6. 2015 in 20. seje Senata UL z dne 29. 9. 2015
3. Poročilo rektorja
4. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (204. a člen in člen za RUL)
     4.1   Predlog besedila sprememb in dopolnitev Statuta UL
     4.2   Senatu UL dopis 21. seja Priloga k Statutu in 204.a člen
5. Program dela
6. Postopek za odvzem naziva redni profesor
7. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
9. Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema inPravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani (mag. Anamarija Rožić, predsednica komisije)
10. Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
11. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
12. Kadrovske zadeve:
      - imenovanje članov Habilitacijske komisije UL,
      - imenovanje člana Komisije za doktorski študij umetnosti UL,
      - Imenovanje člana Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL.
13. Razno
 

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu. 
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik