24.11.2015

Vabim Vas na 22. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 24. novembra 2015 ob 14.00 uri v Zbornični
dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 22. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 21. seje Senata UL z dne 27. 10. 2015
3.  Poročilo rektorja
4.  Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (204. a člen in člen za RUL)
     04.1 Dopis Senatu - 204.a člen in RUL.pdf
     04.2 Predlog besedila sprememb in dopolnitev Statuta UL.pdf
5.  Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
     05.1 Pravilnik.pdf
     05.2 Predlog člena.pdf
6.  Dokumenti vezani na delo izven Univerze v Ljubljani (rektor)
     06.1 Senatu UL_dopis 22. seja_dokumenti vezani na delo izven UL.pdf
     06.2 Sklep UO UL o pokrivanju posrednih stroškov 18. 11. 2015.pdf
     06.3 Izvleček iz pravilnika o prispevkih UL 18. 11. 2015.pdf
     06.4 Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL 18. 11. 2015.pdf
     06.5 Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL 18. 11. 2015.pdf
     06.6 Pravilnik o upravljanju razvojnega sklada UL_18. 11. 2015.pdf
7.  Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani (rektor)
     07.1 Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani - vidne spremembe.pdf
8.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
     08.1 Poročilo Komisije za dodiplomski študij.pdf
     08.2 Priloga.1.a.ul_vpisna_mesta_slo_primerjava_2016_2017_po_clanicah.pdf
     08.3 Priloga.1.ul_vpisna_mesta_slo_primerjava_2016_2017.pdf
     08.4 Priloga.2.ul_vpisna_mesta_tujci_2016_2017.pdf
     08.5 Priloga.3.ul_vpisna_mesta_po_merilih_za_prehode_2016_2017.pdf
     08.6 Priloga.4.ul_vpisna_mesta_vzporedni_diplomanti_2016_2017.pdf
9.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
     09.1 Poročilo Komisije za magistrski študij.pdf
     09.2 Število vpisnih mest v magistrske štud. programe 2. st. v štud.letu 2016-17.pdf
10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
     10.1 Poročilo Komisije za doktorski študij.pdf
     10.2 Število razpisanih vpisnih mest za dr. štud.programe 2016-17-priloga_1.pdf
11. Razpis za vpis (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
     11.2 dopis Senatu UL_razpis za vpis_ k 11. točki DR.pdf
     11.3 ul_vpisna_mesta_slo_primerjava_2016_2017.pdf
     11.4 ul_vpisna_mesta_slo_primerjava_2016_2017_po_članicah.pdf
     11.5 ul_vpisna_mesta_po_merilih_za_prehode_2016_2017.pdf
     11.6 ul_vpisna_mesta_tujci_2016_2017.pdf
     11.7 ul_vpisna_mesta_vzporedni_diplomanti_2016_2017.pdf
     11.8 razpis druga stopnja.pdf
12. Poročilo o delu Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti (izr. prof. Bojan Gorenec)
     12.1 Poročilo Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti.pdf
     12.2 Preambula k interdisciplinarnemu dr. štud.programu-priloga.pdf
13. Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
14. Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost)
     14.1 Dopis Komisije z obrazložitvijo prošnje.pdf
     14.2 Učni načrt Tutorstvo.pdf
     14.3 Učni načrt Pravna klinika Pravna svetovalnica za begunce in tujce.pdf
     14.4 Učni načrt Projektno in izkustveno učenje 1 .pdf
     14.5 Učni načrt Projektno in izkustveno učenje 2.pdf
15. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca o pritožbah: doc. dr. Marija Zaletel, prof. Miran Zupanič, prof. mag. Peter Gabrijelčič, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak)
16. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
17. Kadrovske zadeve:
 - imenovanje članov Habilitacijske komisije UL
 - imenovanje člana v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL
18. Razno
 - dopis prof. dr. Igorja Lukšiča

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik