15.12.2015

Vabim Vas na 23. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 22. decembra 2015, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 23. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 22. seje Senata UL z dne 24. 11. 2015
3. Poročilo rektorja
4. Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
4.1 Spremni dopis .pdf
4.2 Predlog pravilnika.pdf
5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
05.1 Poročilo Komisije za dodiplomski študij.pdf
05.2 Priloga Rokovnik tujci 2016-17.pdf
6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
6.1 Poročilo Komisije za magistraki študij.pdf
7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
7. Poročilo KDrŠ.pdf
8. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalci o pritožbah: doc. dr. Marija Zaletel, prof. Miran Zupanič, prof. mag. Peter Gabrijelčič, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Igor Papič, prof. dr. Borut Božič, prof. dr. Janez Krek, prof. dr. Janez Stare)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10.Kadrovske zadeve:
-    Imenovanje člana v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL,
-    Imenovanje člana v Komisijo za kakovost UL,
-    Imenovanje dodatnih članov Programskega sveta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna statistika.
11. Razno


Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.


Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik