26.01.2016

19. 1. 2016

  V A B I L O

 

Vabim Vas na 24. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 26. januarja 2016, ob 14.00 uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

 

1.     

Določitev dnevnega reda 24. seje Senata Univerze v Ljubljani

2.     

Potrditev zapisnika 23. seje Senata UL z dne 22. 12. 2015

3.     

Poročilo rektorja

-       Poročilo o osnutku novega Statuta UL (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)

-       Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2015 (prof. dr. Goran Turk, prorektor)

4.     

Mnenje Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Zoran Grubič, predsednik komisije)

5.     

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL (prof. dr. Andrej Kos, predsednik Komisije za inovacije)

6.     

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

7.     

Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)

8.     

Poročilo Habilitacijske komisije (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

9.     

Določitev poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv

10.  

Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: prof. Marko Vatovec, prof. dr. Branko Širok)

11.  

Kadrovske zadeve:

-       Imenovanje člana Komisije za dodiplomski študij UL,

-       Imenovanje študentov v komisije Senata UL.

12.  

Razno

 

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

                                                                      Rektor

                                                                       prof. dr. Ivan Svetlik