23.02.2016

Številka: 031-2/2016-1
                                       Datum:   16. 2. 2016


V A B I L O
Vabim Vas na 25. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 23. februarja 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 25. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 24. seje Senata UL z dne 26. 1. 2016
3. Poročilo rektorja:
  -izjemni dosežek raziskovalcev UL MF,
  -dodatek o stalni pripravljenosti (poročanje članic UL)*.
4. Delo izven UL in izogibanje nasprotjem interesov na UL
5. Sprememba Letnega programa dela za leto 2016
6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
7. Poročilo Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti (izr. prof. Bojan Gorenec, predsednik komisije)
8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
9. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
10.Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv
11.Kadrovske zadeve:
  -imenovanje nadomestnih članov Programskega sveta interdisciplinarnega študijskega programa 2. stopnje Geofizika,
  -imenovanje nadomestne članice v Komisijo za kakovost UL,
  -imenovanje članov Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje,
  -imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov.
12.Razno


*V skladu s sklepom št. 4.3. iz 24. seje Senata UL vas prosimo za poročanje na februarski ali marčevski seji Senata UL.
Gradivo bo objavljeno na Sharepointu (Gradivo za 4. točko bo objavljeno naknadno, in sicer 19. 2. 2016).
Prosim za zanesljivo udeležbo.
                                          

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik