29.03.2016

Številka: 031-3/2016-1
Datum: 22. 3. 2016

V A B I L O

Vabim Vas na 26. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 29. marca 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 26. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 23. 2. 2016
3.  Poročilo rektorja:
     - dodatek o stalni pripravljenosti (poročanje članic UL)*.
4.  Osnutek Statuta Univerze v Ljubljani
5.  Letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2015
6.  Letno poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Alenka Krašovec, predsednica komisije)
7.  Študijski koledar za leto 2016/2017 (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
8.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
11. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
12. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: prof. dr. Milan Batista, prof. dr. Matjaž Krajnc)
13. Kadrovske zadeve:
     - imenovanje novih članov in namestnikov članov Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL,
     - imenovanje članice iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost – področje kultura,
     - zamenjava člana Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje.
14. Razno

*V skladu s sklepom št. 4.3. s 24. seje Senata UL vas prosimo za poročanje na marčevski seji Senata UL.
Gradivo bo objavljeno na Sharepointu (gradivo za 5. točko bo objavljeno 23. 3. 2016, za 6. točko pa 24. 3. 2016).
Prosim za zanesljivo udeležbo.
                                                                 Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik
Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), prof. dr. Miha Juhart (predsednik Statutarne komisije UL), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja
Opomba: Točke 9, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.