19.04.2016

Številka: 031-4/2016-1
                                       
V A B I L O

Vabim Vas na 27. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 19. aprila 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 27. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 26. seje Senata UL z dne 29. 3. 2016
3. Poročilo rektorja
4. Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
8. Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
9. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: prof. dr. Matjaž Mikoš)
10.Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu (Gradivo k točki 4 in 9 bo objavljeno naknadno)

Prosim za zanesljivo udeležbo.


                                                                           Rektor
                                                                prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja
Opomba: Točke 7, 8 in 9 so zaprte za javnost.