31.05.2016

V A B I L O

Vabim Vas na 28. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 31. maja 2016, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 28. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 27. seje Senata UL z dne 19. 4. 2016
3. Poročilo rektorja:
   - Pripravljalni modul
4. Spremembe Statuta UL in Priloge k Statutu (prof. dr. Miha Juhart)
5. Seznami dejavnosti članic (Priloga Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani) (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
6. Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič)
7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
8. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije):
   - Pritožba doktorske kandidatke zoper odločitev Senata UL BF
10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
11. Poročilo Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL Senatu UL (doc. dr. Aleš Novak)
12. Poročilo Komisije za raziskovalno in razvojno delo
13. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
14. Kadrovske zadeve:
   - imenovanje novega člana v Statutarno komisijo UL,
   - imenovanje novega člana v Komisijo za razvoj knjižničnega sistema UL,
   - imenovanje nove članice  iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL – področje prostovoljstva,
   - imenovanje novega člana  iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL – področje športa,
   - imenovanje novega člana iz vrst študentov v Komisijo za doktorski študij UL,
   - imenovanje novega člana iz vrst študentov v Habilitacijsko komisijo UL.
15. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu.
Prosim za zanesljivo udeležbo.
                                                                      Rektor
                                                                prof. dr. Ivan Svetlik