28.06.2016

Številka: 031-6/2016-1
Datum:   21. 6. 2016

V A B I L O

Vabim Vas na 29. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 28. junija 2016, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 29. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 28. seje Senata UL z dne 31. 5. 2016
3.  Poročilo rektorja
4.  Spremembe Statuta UL (prof. dr. Miha Juhart)
5.  Koledar sej Senata UL za študijsko leto 2016/2017
6.  Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
7.  Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije)
8.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije):
11. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
12. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
13.Poročilo Disciplinske komisije II stopnje za študente UL Senatu UL (doc. dr. Aleš Novak)
14. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
15. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: prof. dr. Rado Bohinc)
16. Razno

Gradivo bo objavljeno na Sharepointu. Gradivo k točki 4 bo objavljeno naknadno, po seji Statutarne komisije UL (23. 6. 2016).
Prosim za zanesljivo udeležbo.

Pred sejo Senata UL Vas vljudno vabimo na odprtje slikarske razstave akademske slikarke Irine Rahovsky Kralj z naslovom »Izbrane portretne podobe znanstvenikov in znanih osebnosti«, ki bo ob 13.30. uri v Galeriji UL (Balkonska dvorana).

                                                                                                                                                                 Rektor
                                                                                                                                                       prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja
Opomba: Točke 2, 9, 10, 11, 13 in 14 so zaprte za javnost.