27.09.2016

Številka: 031-7/2016-1
Datum:   20. 9. 2016

 

V A B I L O


Vabim Vas na 30. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 27. septembra 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 28. 6. 2016
3.  Poročilo rektorja
4.  Poročilo Statutarne komisije UL (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije):
- Sprememba trenutnega Statuta UL,
- Informacija o pripravi novega Statuta UL.
5.  Zaključno poročilo o razpravi o tretjestopenjskem študiju umetnosti ( prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole)
6.  Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije)
7.  Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
8.  Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
9.  Sprememba Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Martin Čopič, prorektor)
10.  Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost UL)
11.  Navodila za izpolnjevanje obrazca priloge k diplomi (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
12.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
13.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
14.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije):
- Poročilo KDrŠ,
- Pritožbi v postopku zavrnitve doktorske disertacije,
- Priprava razpisa za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016.
15.  Poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Andrej Žemva, namestnik predsednice komisije)
16.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
17.  Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
18.  Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalci: prof. dr. Davorin Gazvoda, prof. dr. Jana Mali, prof. mag. Peter Gabrijelčič)
19.  Kadrovske zadeve:
- Zamenjava člana Habilitacijske komisije UL.
20.  Razno
Gradivo k točki 7 in del gradiva k točki 14 bo objavljeno naknadno.
 

                                                                              Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja

Opomba: Točke 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18 in 19 so zaprte za javnost.