18.10.2016

Številka: 031-8/2016-1
Datum:   11. 10. 2016

V A B I L O

Vabim Vas na 31. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 18. oktobra 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:


1.  Določitev dnevnega reda 31. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 30. seje Senata UL z dne 27. 9. 2016
3.  Poročilo rektorja
4.  Program dela 2017 (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
5.  Zaključno poročilo o razpravi o tretjestopenjskem študiju umetnosti (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole)
6.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
7.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Boštjan Golob, član komisije)
8.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
9.  Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10.  Določitev poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
11.  Pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: prof. dr. Borut Božič, prof. dr. Christian Gostečnik)
12.  Razno

Gradivo k točkama 4 in 6 bo objavljeno naknadno.

 


                                                                              Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik


Vabljeni:
člani senata, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja
Opomba: Točke 2, 8, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.