29.11.2016

Številka: 031-10/2016-1
 Datum:   9. 11. 2016

V A B I L O

Vabimo Vas na 1. izredno sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 29. novembra 2016, ob 15.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 1. izredne seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Obravnava predloga besedila novega Statuta Univerze v Ljubljani, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 
- skupna razprava z Upravnim odborom UL o predlogu besedila novega Statuta Univerze v Ljubljani
- razprava in odločanje Senata UL o predlogu besedila novega Statuta Univerze v Ljubljani
3.  Razno

V primeru, če bo potrebno, bo nadaljevanje izredne seje Senata UL v četrtek, 1. 12. 2016 ob 14.00, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predstojnica Doktorske šole, predsednik Statutarne komisije UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja