22.11.2016

Številka: 031-9/2016-1
Datum:   15. 11. 2016

V A B I L O

Vabim Vas na 32. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 22. novembra 2016, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:


1.  Določitev dnevnega reda 32. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 31. seje Senata UL z dne 18. 10. 2016
3.  Poročilo rektorja
4.  Razpis za vpis
5.  Sprememba Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani
6.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
7.  Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Boštjan Golob, član komisije)
8.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
9.  Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema (mag. Anamarija Rožić, predsednica komisije)
10.  Poročilo Komisije za inovacije (prof. dr. Andrej Kos, predsednik komisije)
11.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
12.  Pritožbi študentov:
- pritožba študenta v postopku priznavanja izobraževanja,
- pritožba študenta zoper odločbo o vpisu po merilih za prehode.
13.  Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (poročevalca: prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer, prof. dr. Igor Papič)
14.  Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov.
15.  Razno

Gradivo k točki 4, del gradiva k točkam 8, 12 in 13 bo objavljeno naknadno.


     Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

 


Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja
Opomba: Točke 2, 3, 8, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.