20.12.2016

Številka: 031-11/2016-1
Datum:   13. 12. 2016


V A B I L O


Vabim Vas na 33. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 20. decembra 2016, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim DNEVNIM REDOM:  

1.  Določitev dnevnega reda 33. seje Senata Univerze v Ljubljani 
2.  Potrditev zapisnika 32. seje Senata UL z dne 22. 11. 2016 in 1. izredne seje Senata UL z dne 29. 11. 2016
3.  Poročilo rektorja
4.  Sprejem učnega načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
5.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
6.  Poročilo Komisije za magistrski študij ( izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
7.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
8.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev ter znanstvene svetnice (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
9.  Poročilo Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Zoran Grubič, predsednik komisije)
10.  Določitev poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
11. Pritožba v postopku nostrifikacije javne listine o habilitacijskem nazivu in postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva (poročevalec: prof. dr. Janez Kranjc)
12.  Razno  

Gradivo za 9. točko bo objavljeno naknadno.          

 

                                                                           Rektor
                                                                  prof. dr. Ivan Svetlik


Vabljeni:  člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu Obveščeni: dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija Opomba: Točke 2, 7, 8, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.