10.01.2017

Številka: 031-12/2016-1
Datum:   15. 12. 2016


V A B I L O


Vabimo Vas na 2. izredno sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 10. januarja 2017, ob 15.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno) 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:    

1. Določitev dnevnega reda 2. izredne seje Senata Univerze v Ljubljani 
2. Obravnava predloga besedila novega Statuta Univerze v Ljubljani , Priloga – zbrani amandmaji do 28.12.2016
3. Razno  

Mnenje Statutarne komisije UL o amandmajih članic bo objavljeno naknadno (po seji Statutarne komisije UL).       

Rektor prof.
dr. Ivan Svetlik  

 

Vabljeni:  člani Senata UL, predsednik UO UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predstojnica Doktorske šole, predsednik Statutarne komisije UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni: dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, sredstva javnega obveščanja