24.01.2017

Številka: 031-1/2017-1
Datum:   17. 1. 2017


V A B I L O


Vabim Vas na 34. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 24. januarja 2017, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)


z naslednjim DNEVNIM REDOM:


1. Določitev dnevnega reda 34. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 20. 12. 2016 in 2. izredne seje Senata UL z dne 10. 1. 2017
3. Poročilo rektorja
4. Statut Univerze v Ljubljani, Priloga 1, 2, 3, 4 (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)
5. Pravilnik o volitvah organov Univerze v Ljubljani, Priloga 1, 2, 3, 4 (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)
6. Dopolnitev programa dela, Priloga 1 (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor, in Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)
7. Pripravljalni modul (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij(doc. dr. Dušan Petrovič, član komisije)
9. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
11. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
12. Kadrovske zadeve:
      - imenovanje predstavnikov študentov v senatne komisije
13. Razno

Gradivo k točkam 2, 4, 5, 6, 7 in 9 bo objavljeno naknadno.

Rektor prof.
dr. Ivan Svetlik

 


Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 9, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.