21.02.2017

Številka: 031-2/2017-1
Datum:   14. 2. 2017

V A B I L O

Vabim Vas na 35. sejo Senata Univerze v Ljubljani, ki bo v torek, 21. februarja 2017, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 35. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 34. seje Senata UL z dne 24. 1. 2017
3. Poročilo rektorja:
       - Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku visokošolskega izobraževanja
          UL za leto 2016 (prof. dr. Goran Turk, prorektor).
4. Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021
5. Leto plus (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
7. Poročilo komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
9. Razno

 
                                                                                    Rektor prof. 
                                                                                 dr. Ivan Svetlik

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 7 in 8 so zaprte za javnost.