21.03.2017

Številka: 031-3/2017-1
Datum:   14. 3. 2017

V A B I L O


Vabim Vas na 36. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 21. marca 2017, ob 14.00 uri 
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim


DNEVNIM REDOM:


1.  Določitev dnevnega reda 36. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 21. 2. 2017
3.  Poročilo rektorja
4.  Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor in Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL)
5.  Predlog spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
6.  Poslovnik za delo Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
7.  Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
8.  Študijski koledar (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
9.  Poročilo komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
10.  Poročilo komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
11.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
12.  Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (poročevalca: izr. prof. Boštjan Botas Kenda, izr. prof. dr. Janez Stare)
13.  Kadrovske zadeve
14.  Razno


Gradivo k točki 4 bo objavljeno naknadno.

Skupaj z dekanjo UL NTF, prof. dr. Petro Evo Forte Tavčer vas pred sejo senata ob 13.30 uri vabiva na odprtje razstave Oddelka za geologijo (UL NTF) z naslovom Litosfera (Balkonska dvorana, rektorat UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana).

                                                                 Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.