18.04.2017

 

Številka: 031-5/2017-1
Datum:   11. 4. 2017

V A B I L O

Vabim Vas na 37. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 18. aprila 2017, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim


DNEVNIM REDOM:


1.  Določitev dnevnega reda 37. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL z dne 21. 3. 2017 in 2. korespondenčne seje z dne 27. 3. 2017
3.  Poročilo rektorja
4.  Osnutek praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani
5.  Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
6.  Internacionalizacija – smernice za izvajanje (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
7.  Sprejem učnih načrtov kreditno ovredotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
8.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
9.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10.  Kadrovske zadeve
      - Zamenjava dveh članov Komisije za doktorski študij,
      - Imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov.
11.  Razno

                                                                 Rektor
                                                                 prof. dr. Ivan Svetlik

  

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 8, in 9 so zaprte za javnost.