30.05.2017

Številka: 031-7/2017-1
Datum:   23. 5. 2017

V A B I L O

Vabim Vas na 38. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 30. maja 2017, ob 14.00 uri
 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim


DNEVNIM REDOM:


1.  Določitev dnevnega reda 38. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL z dne 21. 3. 2017 in 37. seje z dne 18. 4. 2017
3.  Poročilo rektorja
4.  Ustanovitev Doktorske šole (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole)
5.  Začetek postopka odvzema znanstvenega naslova
6.  Poročilo Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Janez Možina, predsednik komisije)
7.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
8.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
9.  Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
10.  Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalec: prof. dr. Petar Pavešić)
11.  Kadrovske zadeve
        - imenovanje člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost na področju kulture.
12.  Razno

Gradivo k točki 2 bo objavljeno naknadno.


Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik

 


Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 so zaprte za javnost.