27.06.2017

Številka: 031-8/2017-1
Datum:   20. 6. 2017

 

V A B I L O

 
Vabim Vas na 39. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 27. junija 2017, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.  Določitev dnevnega reda 39. seje Senata Univerze v Ljubljani
2.  Potrditev zapisnika 38. seje z dne 30. 5. 2017
3.  Poročilo rektorja
4.  Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
5.  Ustanovitev Knjižnice Univerze v Ljubljani (prof. dr. Martin Čopič, prorektor) Priloga: najpogostejša vprašanja članic in odgovori
6.  Poročilo Statutarne komisije in predlog sprememb Statuta UL (Matej Zavrl, član komisije)
7.  Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor) Poročilo-popravljeno
8.  Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
9.  Pravila o študiju - Študijski red in Pravilnik o doktorskem študiju (prof. dr. Goran Turk, prorektor in prof. dr. Martin Čopič, prorektor) Priloga: pripombe članic , Študijski red_sprejeto 5.7.2017-končno.pdf , Pravilnik o dr.studiju 2017-lektorirano_končno.pdf
10.  Uskladitev pravil s področja kakovosti (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
11.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
12.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
13.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
14.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik predsednika komisije)
15.  Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: prof. dr. Janez Vogrinc, prof. dr. Dušan Šuput)
16.  Kadrovske zadeve:
       - Zamenjava člana Programskega sveta skupnega interdisciplinarnega mag. štud. programa 2. stopnje – Kognitivna znanost.
      - Zamenjava člana iz vrst študentov v Komisiji za doktorski študij UL.
17.  Razno
xx.   Dodatno gradivo – Pravilnik o volitvah organov UL

 

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik

 

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu
Obveščeni: dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 11, 12, 13, 14 in 15 so zaprte za javnost.