26.09.2017

 Številka: 031-9/20
Datum:   19.9.2017

 V A B I L O
Vabim Vas na 40. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 26. septembra 2017, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

 DNEVNIM REDOM:

1.   Določitev dnevnega reda 40. seje Senata Univerze v Ljubljani 
2.   Potrditev zapisnika 39. seje z dne 27. 6. 2017
3.   Poročilo rektorja
4.   Poročilo Volilne komisije za volitve rektorja za mandatno obdobje 2017-2021 in potrditev kandidatov za prorektorje za mandatno obdobje 2017-2021 (prof. dr. Peter Grilc, predsednik komisije, prof. dr. Igor Papič, rektor za mandatno obdobje 2017-2021)
5.   Spremembe Statuta UL (član Statutarne komisije)
6.   Dopolnitev Pravilnika o študentski izkaznici (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)
7.   Poslovnik ŠS UL (predsednik ali namestnica predsednika ŠS UL)
8.   Postopek za odvzem habilitacijskega naziva (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
9.   Postopek za odvzem znanstvenega naslova (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
10.  Način izvedbe študijskega programa Uporabna statistika (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
11.  Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije) 
12.  Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
13.  Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
14.  Poročilo Komisije za socialno ekonomska vprašanja (doc. dr. Bojana Mesec, predsednica komisije)
15.  Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
16.  Imenovanje poročevalca o pritožbi (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
17.  Kadrovske zadeve
- Poziv članicam za posredovanje predlogov novih članov v komisijah
18. Koledar sej Senata UL za študijsko leto 2017/2018 (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
19. Razno
 
 
Gradivo k točki 8 bo priloženo naknadno, predvidoma do petka, 22. 9. 2017.

 Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik

Po pooblastilu:
prof. dr. Martin Čopič, prorektor

 

Vabljeni:
člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, predsedniki oz. poročevalci (komisij senata) (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu, prof. dr. Janez Možina, predsednik KEV
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 8, 9, 15, 16 so zaprte za javnost.