17.01.2017

  

 

 

 

Številka: 031-11/2017-1

                                                                                                          Datum:   10. 10. 2017

  V A B I L O

Vabim Vas na Konstitutivno in 1. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 17. oktobra 2017, ob 14.00 uri

 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

 

z naslednjim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 

 

1.      

Poročilo o opravljenih volitvah članov senata in verifikacija mandatov (konstituiranje senata)

2.      

Določitev dnevnega reda Konstitutivne in 1. seje Senata Univerze v Ljubljani

3.      

Določitev stalnega zapisnikarja in potrditev zapisnika 40. seje z dne 26. 9. 2017

4.      

Poročilo rektorja:

-       Predlog spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani

5.      

Volitve v Državni svet RS

6.      

Končno poročilo o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev in nov Akcijski načrt za implementacijo Strategije UL na kadrovskem področju za pedagoge in raziskovalce 2017-2020 (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

7.      

Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

8.      

Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)

9.      

Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)

10.   

Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

11.   

Pritožba v postopku priznavanja srednješolskega izobraževanja (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

12.   

Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (Poročevalec: prof. Tomaž Gubenšek)

13.   

Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije

14.   

Razno

Gradivo k točkam 7, 8 in 9 bo objavljeno naknadno.

     Rektor

                                                                       prof. dr. Igor Papič

 

 

 

 

Vabljeni:

člani Senata UL, prorektorji: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Boštjan Botas Kenda, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole, predsednik UO UL, predsednik ŠS UL, Alijana Lepšina, predsednica SVIZ na UL, NSDLU, dr. Gorazd Kovačič, Visokošolski sindikat Slovenije, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija

Opomba: Točke 3, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.