21.11.2017

Številka: 031-12/2017-1

Datum:   14. 11. 2017

 

V A B I L O

Vabim Vas na 2. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 21. novembra 2017, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

  DNEVNIM REDOM:  

1. Določitev dnevnega reda 2. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika Konstitutivne in 1. seje z dne 17. 10. 2017

3. Poročilo rektorja

4. Imenovanje delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani (rektor, prof. dr. Igor Papič)

5. Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani              (rektor, prof. dr. Igor Papič)

6. Razpisi za vpis (rektor, prof. dr. Igor Papič)

7. Pritožba v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja Korun, predsednica            komisije)

8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

9. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)

10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije) 

11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

12. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskih postopkih (rektor, prof. dr. Igor Papič)

13. Kadrovske zadeve:

      - zamenjava člana programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo            okolja s Fakultete za matematiko in fiziko,

      - Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost.

14. Razno

 

Gradivo k točkam 6 in 9 bo objavljeno naknadno. 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Boštjan Botas Kenda, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednik ŠS UL; Matej Drobnič, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:  

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija  

Opomba: Točke 2, 7, 10, 11, 12, so zaprte za javnost.  

Vabilo 2. seja Senata UL 21.11.2017