19.12.2017

Številka: 031-13/2017-1

Datum:   12. 12. 2017

 

V A B I L O

Vabim Vas na 3. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 19. decembra 2017, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

  DNEVNIM REDOM:  

1. Določitev dnevnega reda 3. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 2. seje z dne 21. 11. 2017

3. Poročilo rektorja

4. Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani  (rektor, prof. dr. Igor Papič)

5. Program dela za leto 2018 (prorektorji)

6. Sprememba Statuta UL (rektor, prof. dr. Igor Papič)

7. Etični standardi pri raziskovalnem delu (rektor, prof. dr. Igor Papič)

8. Letno poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof.dr.Ana Kučan,                    namestnica predsednice komisije v prejšnjem mandatu)

9. Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica komisije v prejšnjem mandatu)

10. Letno poročilo Komisije za Prešernove nagrade (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije v prejšnjem mandatu)

11. Poročilo Komisije za magistrski študij

12. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

13. Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (poročevalec: prof. dr. Miha Humar)

14. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (rektor, prof. dr. Igor Papič)

15. Razno

 

Gradivo k točkam 5, 6, 10  in 11 bo objavljeno naknadno. 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. dr. Boštjan Botas Kenda, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednik ŠS UL; Matej Drobnič, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.