23.01.2018

 Številka: 031-1/2018-1

Datum:   16. 1. 2017

 

V A B I L O

Vabim Vas na 4. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 23. januarja 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

  DNEVNIM REDOM:  

1. Določitev dnevnega reda 4. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 3. seje z dne 19. 12. 2017

3. Poročilo rektorja

4. Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani  (rektor, prof. dr. Igor Papič)

5. Odvzem znanstvenega naslova (rektor, prof. dr. Igor Papič)

6. Sprememba Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)

7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije)

8. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)

11. Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: izr. prof. dr. Vesna Leskošek; prof. dr. Matjaž Mikoš)

12. Kadrovske zadeve:

  • predlog sklepa o imenovanju PS interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, 
  • predlog sklepa o zamenjavi člana PS interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstva okolja.

13. Razno

 

Gradivo k točkam 6 bo objavljeno naknadno. 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 5, 9, 10 in 11 so zaprte za javnost.