05.03.2018

Številka: 031-2/2018-1

Datum:   16. 1. 2017

 

V A B I L O

Vabim Vas na 5. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 27. debruarja 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

 DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 5. seje Senata Univerze v Ljubljani

2. Potrditev zapisnika 4. seje z dne 23. 1. 2018

3. Poročilo rektorja:

  • Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2017 (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica).

4. Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani - načrt ukrepov in aktivnosti (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

5. Strategija razvoja Klubov alumnov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

6. Osnutek besedila spremembe 94. člena Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)

7. Sprememba Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)

8. Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani         

  • uskladitev s Statutom UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

9. Sprememba Pravilnika o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

10. Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici UL – uskladitev z zakonodajo (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

11. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Koprivnik, predsednik komisije)

12. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

13. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

14. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, dosedanji predsednik komisije)

15. Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: izr. prof. dr. Vesna Leskošek; prof. dr. Matjaž Mikoš)

16. Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje dodatnih članov Habilitacijske komisije UL
  • Imenovanje nadomestnih članov Komisije za magistrski študij UL 
  • Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL

17. Razno

  

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 12, 13, 14 in 15 so zaprte za javnost.