27.03.2018

Številka: 031-3/2018-1

Datum:   16. 1. 2017

 

V A B I L O

Vabim Vas na 6. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 27. marca 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

 DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 6. seje Senata UL

2. Potrditev zapisnika 5. seje z dne 27. 2. 2018

3. Poročilo rektorja:

  • 3. prijavni rok (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
  • Pooblastila Senata UL komisijam Senata UL in senatom članic (prof. dr. Igor Papič, rektor)

4. Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije in prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

5. Osnutek besedila spremembe 74. člena Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik statutarne komisije)

6. Poročilo komisije za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije)

7. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica), PRILOGA

8. Sprememba 8. člena Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

9. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

10. Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)

11. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, namestnica predsednika komisije)

12. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

13. Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalec: prof. dr. Peter Grilc)

14. Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestne članice Komisije za dodiplomski študij

15. Razno

Gradivo k 6. točki bo objavljeno naknadno. 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 10, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.