24.04.2018

 Številka: 031-4/2018-1

Datum:   17. 4. 2018

 

V A B I L O

Vabim Vas na 7. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 24. aprila 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim

 

 DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 7. seje Senata UL

2. Potrditev zapisnika 6. seje z dne 27. 3. 2018

3. Poročilo rektorja:

  • Dopolnitev sklepa Senata UL št. 4. 3 z dne 27. 3. 2018 (pooblastila senatom članic)
  • Povečanje števila vpisnih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2018/2019

4. Razvojni cilji za pridobitev sredstev RSF (prof. dr. Igor Papič, rektor)

5. Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)

6. Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

7.Poslovnik o delu komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

9. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

12. Imenovanje poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)

13. Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestne članice Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL
  • Imenovanje nadomestnega člana Komisije za pritožbe študentov UL
  • Imenovanje novega člana Komisije za študente s posebnim statusom UL
  • Imenovanje predstavnikov študentov

14. Razno

Gradivo k točkama 3 in 4 bo objavljeno naknadno. 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 10, 11 in 12 so zaprte za javnost.