29.05.2018

 Številka: 031-5/2018-1

Datum:   22. 5. 2018

 

V A B I L O

Vabim Vas na 8. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 29. maja 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 8. seje Senata UL

2. Potrditev zapisnika 7. seje z dne 24. 4. 2018

3. Poročilo rektorja

4. Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)

  • spremembe Statuta UL in Priloge k Statutu UL,
  • osnutek besedila spremembe 52. člena Statuta UL.

5. Pravilnik o študentih s posebnim statusom (izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)

6. Sprememba Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7. Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8. Pravilnik o razvojnih nazivih na UL in spremembe Meril za volitve v nazive (5.a člen) (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

9. Poslovnik Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)

10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

12. Kadrovske zadeve:

  • imenovanje nadomestnega člana Habilitacijske komisije UL

13. Razno

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 10 in 11 so zaprte za javnost.