26.06.2018

Številka: 031-6/2018-1

Datum:   19. 6. 2018

 

V A B I L O

Vabim Vas na 9. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 26. junija 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 9. seje Senata UL

2. Potrditev zapisnika 8. seje z dne 29. 5. 2018

3. Poročilo rektorja:

  • Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2018/2019)
  • Preklic sklepa št. 11, sprejetega na 30. seji Senata UL dne 27. 9. 2016

4. Osnutek besedila spremembe 128. člena Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)

5. Ustanovitev Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

6. Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)

7. Pravilnik o postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen študija na UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

8. Obštudijska dejavnost na UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):

  • Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL, 
  • Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

9. Sprememba Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

10. Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)

11. Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

12. Poročilo komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

13. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

14. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

15. Kadrovske zadeve:

  • zamenjava člana Komisije za razvoj informacijskega sistema na UL.

16. Razno

 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 6, 11, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.