25.09.2018

 V A B I L O

Vabim Vas na 10. sejo Senata Univerze v Ljubljani,

ki bo v torek, 25. septembra 2018, ob 14.00 uri

v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani,

Kongresni trg 12, Ljubljana 

(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)  

 

z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 10. seje Senata UL

2. Potrditev zapisnika 9. seje z dne 26. 6. 2018

3. Poročilo rektorja

4. Statut UL (prof. dr. Igor Papič, rektor, in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):

  • Sprememba 52. člena in 128. člena Statuta UL,
  • Obrazložitev študijskih področij (Priloga 1 Statuta UL).

5. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic in Poslovnik o delu komisije za razvoj knjižničnega sistema (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

6. Spremembe Študijskega reda (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

7. Dopolnitev seznama institucij (delo izven UL) (prof. dr. Igor Papič, rektor)

8. Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)

9. Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)

10. Poročilo komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

11. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)

12. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)

13. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (izr. prof. dr. Janez Stare)

14. Razno

 

Gradivo k točki 8 bo objavljeno naknadno in se bo postopoma dopolnjevalo. 

 

Rektor

prof. dr. Igor Papič

Vabljeni:   

Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.

Obveščeni:

dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija 

Opomba: Točke 2, 11, 12 in 13 so zaprte za javnost.