23.10.2018

VABILO
Vabim Vas na 11. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 23. oktobra 2018, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)
 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:
 

 1. Določitev dnevnega reda 11. seje Senata UL
 2. Potrditev zapisnika 10. seje z dne 25. 9. 2018
 3. Poročilo rektorja:
 4. Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 5. Ustanovitev Sveta za umetnost (prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor)
 6. Ustanovitev Komisije za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi, in sprejem Poslovnika o delu Komisije (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
 7. Poslovnik Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
 8. Poslovnik Komisije za razvoj informacijskega sistema (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
 9. Dopolnitev seznama institucij (delo izven UL) (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 10. Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 11. Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
 12. Poročilo komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
 13. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
 14. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
 15. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)
 16. Kadrovske zadeve:
 • Imenovanje predstavnikov študentov v senatne komisije
 • Zamenjava članice Statutarne komisije UL
 • Zamenjava člana programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost z UL FA

17. Razno

 

Rektor
        Prof. dr. Igor Papič

 

 

Vabljeni:
Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 13, 14 in 15 so zaprte za javnost.