27.11.2018

VABILO
Vabim Vas na 12. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 27. novembra 2018, ob 14.00 uri
 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 12. seje Senata UL
2. Potrditev zapisnika 11. seje z dne 23. 10. 2018
3. Poročilo rektorja:


4.Ustanovitev Raziskovalno razvojnega centra UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
5. Sprememba Priloge 2 k Statutu UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
6. Razpisi za vpis (prof. dr. Igor Papič, rektor) – preostalo gradivo bo objavljeno v kratkem

7. Dopolnitev seznama institucij (prof. dr. Igor Papič, rektor)
8. Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr. Igor Papič, rektor)
9. Poslovnik Komisije za obštudijsko dejavnost UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
10. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
11. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
12. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
13. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
14. Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: prof. dr. Metka Tekavčič)
15. Kadrovske zadeve:

  • Imenovanje nadomestne članice Komisije za pritožbe študentov UL
  • Imenovanje študentske predstavnice v Komisijo za doktorski študij UL

16. Razno
 Gradivo k točkam 3, 4, 10 in 11 bo priloženo naknadno.                

  
Rektor
Prof. dr. Igor Papič
 

Vabljeni:
Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 12, 13 in 14 so zaprte za javnost.