18.12.2018

VABILO
Vabim Vas na 13. sejo Senata Univerze v Ljubljani,
ki bo v torek, 18. decembra 2018, ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
(glavni vhod, 1. nadstropje - desno)
z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Določitev dnevnega reda 13. seje Senata UL
2. Potrditev zapisnika 12. seje z dne 27. 11. 2018
3. Poročilo rektorja
4. Program dela za leto 2019 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)
5. Ustanovitev Komisije UL za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
6. Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL (prof. Matjaž Drevenšek, predsednik Sveta za umetnost UL)
7. Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (doc. dr. Irena Samide, predsednica komisije)
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
9. Volitve rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
10. Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (Poročevalci: prof. dr. Metka Tekavčič; prof. dr. Boštjan Markoli; prof. dr. Irena Mlinarič Raščan)
11. Kadrovske zadeve:
 - Imenovanje nadomestne članice Habilitacijske komisije UL
12. Razno
Gradivo k točkam 4, 8 in 10 bo objavljeno naknadno.                   
 
Rektor
Prof. dr. Igor Papič
 

Vabljeni:
Člani Senata UL, prorektorji; prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda, prof. dr. Barbara Novak, glavni tajnik; Mihaela Bauman Podojsteršek, predsedniki oz. poročevalci komisij senata (glede na dnevni red), predstojnica Doktorske šole; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predsednik UO UL; prof. dr. Borut Božič, predsednica ŠS UL; Laura Koudela, predstavniki sindikatov; SVIZ, NSDLU, VŠŠ, PERGAM, ZSSS.
Obveščeni:
dekani, NUK, CTK, IRI - pridružene članice UL, Slovenska tiskovna agencija
Opomba: Točke 2, 8, 9 in 10 so zaprte za javnost.